Isang napakagandang paandar na umaga sa inyong lahat. (at Centro de San Lorenzo)

Isang napakagandang paandar na umaga sa inyong lahat. (at Centro de San Lorenzo)

fierce work in progress… (at Centro de San Lorenzo)

fierce work in progress… (at Centro de San Lorenzo)

Okaaaay, Wendell. Check your pulse and take a deep breath… 

Lord God, let every spirit of weariness, stress, anxiety, and heaviness be removed in Jesus name!! Philippians 4:13 | Jeremiah 29:11-13 | Amen!! 🙏 (at Lifeline EMS Academy, Inc.)

Okaaaay, Wendell. Check your pulse and take a deep breath…

Lord God, let every spirit of weariness, stress, anxiety, and heaviness be removed in Jesus name!! Philippians 4:13 | Jeremiah 29:11-13 | Amen!! 🙏 (at Lifeline EMS Academy, Inc.)